Gryningen

Kontakt:

Nya Borgåvägen 149
00890 Helsingfors, Östersundom
Telefon +358 50 3364630
Email forestandare.gryningen(at)gmail.com
Anmälningsblankett

Steinerpedagogik

"Vår viktigaste uppgift idag som föräldrar till barn under sju år är att låta dem få vara barn" - Waldorfskolans kursplan

Vi följer Steinerpedagogikens principer och vill ge barnen värme, glädje, struktur och frihet.

Vår utgångspunkt är barnets naturliga förmåga att efterlikna. Pedagogerna fungerar som förebilder, värda för barnen att ta efter; "Vi hjälper aldrig barnen genom att t.ex. läsa tidning eller titta på TV. Barnet kan då bara härma att sitta och titta. Vi måste medvetet göra saker med barnen t.ex. sopa, städa, sy, snickra, baka eller bygga, sjunga, måla" allt som präglas av meningsfull rörelse -- Waldorfskolans kursplan

...

Den fria leken är också viktig. I leken bearbetar barnen sina intryck från sagorna, den övriga verksamheten och deras liv i övrigt. Genom att leka har barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, motorik, kroppsuppfattning, kreativitet, fantasi och språkliga förmåga.De enkla vackra leksakerna i naturmaterial stärker fantasin och känslan för det äkta.

Vi tycker att det är viktigt med både struktur och frihet. I vår verksamhet märks detta genom att vi har en tydlig struktur; dags- och veckorytm, och klara gränser, men utöver det låter barnen vara så fria som möjligt. Vi är mycket utomhus på gården och i skogen, där barnen har plats att leka och springa av sig. Vi klär oss efter vädret och rättar lekarna efter årstiderna så att vi kan plaska i vattenpölarna och bygga dammar på våren och skida och åka pulka på vintern.

Vi vill inte se dagvården som en förvaringsplats. Den ska i stället ge barnen tillfälle till lek, glädje och samvaro med kamrater och fungera, precis som vi också kallar oss för, som en "lekskola".